MENÜ

SANATÇILAR

TR EN
SEZA PAKER

Seza Paker kavramsal sanat pratiğinin yalın temsilcilerinden biridir. Bir düşünce biçimi olarak şekillenen pratiği akıcı, bulunmaz, söylemsel ve şiirseldir. Estetik ve felsefi bir açıklılığa temelden bağlı olan Paker, yerleştirme, fotoğraf, film, ses, asamblaj, çizim gibi birçok farklı anlatım biçimlerini kullanır. Buna bağlı olarak eserleri ve sergileri sanatçının iç içe geçmiş düşüncelerinin, araştırma ve önerilerinin, yan yana akan, bazen birbirini yutan, bazen de birbirinden uzaklaşan görsel, duyusal ve hissi bir ifadesi olarak nitelendirilebilir. Metafor, çağrışım, sıralama ve önerme gibi teknikler aracılığıyla yapılanan bu dinamikler, biçim ve içerik arasındaki muğlak ilişkiyi besler ve devamlılığını sağlar. Diller arasındaki ciddi oyunları, esrarengiz ve kaçınılmaz temalarla olan ilişkisi doğrultusunda, Paker’in hayalgücünü kaybetmiş bir devirde bağlı kaldığı radikal program, geçici bir fikir ile tinsel bir deneyim olarak düşünce estetiği ve güzellik fikrine yapılan yatırımın ön koşuludur.

MENÜ
YÜKLENİYORYÜKLENİYOR