MENÜ

HABERLER

TR EN
NİL YALTER & SEZA PAKER
NİL YALTER & SEZA PAKER
13.09.2019 - 09.02.2020
KARMA SERGİ | 'SAAT KAÇ?', ARTER, İSTANBUL

Arter’in yeni binasının açılış programında yer alan 'Saat Kaç?' adlı grup sergisi, koleksiyondaki zaman, mekân ve bellek kavramlarıyla ilişkilenen yapıtları bir araya getiriyor. Sergi, koleksiyondan 34 sanatçının 44 yapıtını bu kavramlar ve gündelik nesneler, ev, bireysel ve kolektif tarihler, içerisi ve dışarısı, kentsel ritimler, mimari, arkeoloji, sınırlar ve göç gibi temalarla kurdukları ilişkiler üzerinden ele alıyor ve farklı bağlamlar içinde ürettikleri anlamları, bir araya geldiklerinde nasıl işlediklerini araştırıyor. Aynı atrium etrafında toplanıp açık bir merdiven, mimari boşluklar ve büyük pencerelerle birbirlerine olduğu kadar, dışarıdaki şehir manzarasına ve gökyüzüne de görsel olarak bağlanan iki galeriye yayılan 'Saat Kaç?', kronolojik ve lineer bir anlatıdan ziyade, işlerin içinde yer aldıkları mimari yapıyla ve birbirleriyle kurdukları şiirsel diyaloğun, bu tür bir etkileşimden doğan yeni anlamların, farklı ilişkilenme biçimlerinin izini sürüyor.

MENÜ
YÜKLENİYORYÜKLENİYOR